Az Önkormányzat hirdetménye Frissült:2021.03.07

Tisztelt lakosok!

2021. március 08.-tól a következő intézkedések lépnek életbe:

Tisztelt lakosok!

2020. november 4. 0:00 órától ismét életbe lépett a különleges jogrend és éjszakai kijárási korlátozás került bevezetésre 0:00 és 5:00 között. A különleges jogrend ideje alatt a képviselő-testület helyett a polgármester hozza meg a testület hatáskörébe és a saját hatáskörébe utalt döntéseket. Szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy minden döntésemet a képviselő-testület tájékoztatásával és beleegyezésével hozom meg.

A Polgármesteri Hivatal hosszútávú zavartalan működésének biztosítása érdekében a következő döntéseket hozom:

 • 2. A hivatalba belépő dolgozók a belépéskor kötelesek hőmérséklet mérésen átesni és kézfertőtlenítést végezni. Az ügyféllel való konzultáció során a hivatali dolgozók kötelesek maszkot viselni.

A hivatalba belépő ügyfelek érkezéskor kötelesek átesni a hőmérséklet mérésen, kötelesek a kézfertőtlenítő használatára, az épületben tartózkodás ideje alatt pedig a maszk viselésére.

Koronavírus kapcsolatos aktuális tájékoztatót:
http://batya.hu/koronavirussal-kapcsolatos-informaciok/
vagy
https://koronavirus.gov.hu/
oldalon olvashatnak.

Kérnék szépen mindenkit, hogy jelen helyzetben fokozottan figyeljünk oda a maszk viselés szabályaira, a kézfertőtlenítések fontosságára.
Kérnék szépen mindenkit, hogy mozgásterét a lehetőségekhez mérten a minimálisra csökkentse és ezzel is akadályozza a vírus terjedését.
Ha bárkinek (akár COVID fertőzött, akár csak a gyanúja merül fel) segítségre lenne szüksége hívja bizalommal a polgármesteri hivatal munkatársait, illetve Markó Jánosnét, Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye vezetőjét. ( 06 70/ 368-1972)

Fekete Csaba polgármester

Közlemények! 2020. május 21.

A Kormány 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelete az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az óvodák és bölcsődék újranyitása
1. § (1) 2020. május 25-étől a Budapest főváros területén kívül működő a) óvodák és b) bölcsődék, mini bölcsődék, családi bölcsődék és munkahelyi bölcsődék (a továbbiakban együtt: bölcsőde) a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a gyermekeket az óvodai nevelésben, illetve a bölcsődei ellátásban való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül fogadják. (2) 2020. június 2-ától a Budapest főváros területén működő óvodák és bölcsődék a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a gyermekeket az óvodai nevelésben, illetve a bölcsődei ellátásban való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül fogadják. (3) Az óvodák és a bölcsődék 2020. augusztus 31-éig legfeljebb két hétre zárhatnak be.
2. Adatszolgáltatás
2. § (1) Az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek számáról az óvodák naponta szolgáltatnak adatot a KIR rendszer használatával, a KIR rendszerben meghatározott adattartalommal, továbbá tájékoztatják az adott feladatellátási helyük szerinti település polgármesterét. (2) A fenntartó – a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak szerint – a bölcsődében ellátott gyermekekről minden munkanap végéig adatot szolgáltat az igénybevevői nyilvántartásba.
3. A nyári táborok szervezésével kapcsolatos rendelkezések
3. § 2020. június 16. napjától a gyermek- és ifjúsági táborok – napközi és ottalvós szervezésben egyaránt – megtarthatóak.
4. Záró rendelkezések
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2020. május 25-én lép hatályba. (2) A 7. § (2) és (3) bekezdése és a 8. § 2020. június 2-án lép hatályba. (3) Az 5. § 2020. június 8-án lép hatályba. 5. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja. 6. § 2020. május 25. napjától az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése kizárólag a Budapest főváros területén működő bölcsődei ellátást végző intézmény és óvoda esetében alkalmazható. 7. § (1) A veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. és 2. §-a – Budapest főváros kivételével – nem alkalmazható. (2) Az R. a) 3. § (1) bekezdésében a „veszélyhelyzet” szövegrész helyébe a „veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet)” szöveg, b) 3. § (5) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg, c) 3. § (6) bekezdésében a „polgármesternek” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat polgármesterének, illetve a fővárosban a fővárosi kerületi polgármesternek” szöveg lép. (3) Hatályát veszti az R. 1. és 2. §-a. 8. § Hatályát veszti az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése.

Közlemények! 2020. május 01.

Az alábbiakban közöljük a Kormány védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendeletét.Kormány rendelet 168/2020. (IV. 30.)

Közlemények! 2020. március 27.

Közlemény

Segítségkérés

Hirdetmény! 2020. március 15.

Tisztelt Bátyaiak!

Figyelembe véve Magyarország Kormánya által a 40/2020. kormány rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetet az intézményvezetőkkel és a képviselő-testülettel egyeztetve a következő döntéseket hozom:

 1. Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézményében az idősek nappali ellátása 2020. március 16-tól határozatlan ideig szünetel. A szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást továbbra is a megszokott módon biztosítjuk.
  Felmerült kérdésekkel kapcsolatban hívható telefonszám: Markó Jánosné: 06(70)368-1972
 2. Az iskolai étkező 2020. március 16-tól helyben nem biztosítja az étkezést. Hétfői (2020.március 16.) napon a konyha dolgozói egyszer használatos edényekben kiosztják az ebédet, akik hétfő (2020. március 16) 8:30-ig igénylik. Az élelmezés-vezető a szünet időtartamára felmérést fog végezni a gyermekétkeztetési igényekről az Önkormányzatra vonatkozó utasítások szerint.
  Felmerült kérdésekkel kapcsolatban hívható telefonszám: Takács Tiborné: 06(30)602-7802
 3. A Bátyai Óvoda dolgozói a hétfői (2020.március 16.) ebédet egyszer használatos edényekben kiadják. Az intézményvezető a szünet időtartamára felmérést fog végezni a gyermekétkeztetési igényekről az Önkormányzatra vonatkozó utasítások szerint.
  Felmerült kérdésekkel kapcsolatban hívható telefonszám: Decsák Ferencné: 06(70)334-6042
 4. A Bátyai Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás 2020. március 16-tól határozatlan ideig szünetel. Kérjük ügyeiket lehetőség szerint telefonon és e-mail útján intézzék. (Telefon: 06(78)-468-026; e-mail: batya@batya.hu) Kivételesen indokolt esetben –telefonos egyeztetés után – fogadjuk személyesen ügyfeleinket.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a további információk minél gyorsabb közlése érdekében kísérjék figyelemmel az önkormányzati közzétételi fórumokat(honlap: http://batya.hu facebook: Bátya Község Önkormányzata) Bátya, 2020. 03. 15.
Fekete Csaba polgármester

Hirdetmény! 2020. március 14.

Tisztelt Bátyaiak!

Minden bizonnyal községünk lakói közül is többen folyamatosan követik a világban kialakult COVID19 koronavírus okozta megbetegedés terjedését, melynek következményeként Magyarország Kormánya is veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Miniszterelnök úr tegnapi rendkívüli beszédében bejelentette többek között, az iskolák tantermen kívüli digitális munkarend szerinti átszervezését. (A tanulók nem látogathatják az iskolákat, a pedagógusok távoktatásban végzik a tanítást.)

A vírus terjedésének megakadályozása érdekében, azonban további intézkedésekre is szükség van immár helyi szinten. Ezért az Önkormányzat a következőkről tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot:

 1. Az Önkormányzat az intézményei közül a Községi Könyvtárat, valamint a Községi Faluházat a mai naptól (2020. március 14.) ideiglenesen bezárja.
 2. Az Iskolai Sportcsarnok nyitvatartási idejéből a község lakosainak biztosított időkeretben a Sportcsarnok látogatása a mai naptól (2020.03.14) szintén nem engedélyezett.

Ma délután Magyarország kormánya az Önkormányzat, ezen belül a Polgármester hatáskörébe utalta az óvodák és a bölcsődék bezárásának elrendelését. Holnap – azaz vasárnap – délelőtt a testület tagjainak véleményét meghallgatva hoz döntést a polgármester ez ügyben. Kérjük a Szülőket, hogy készüljenek fel az Óvoda esetleges bezárására

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a további tájékoztatók minél gyorsabb közlése érdekében kísérjék figyelemmel az önkormányzati közzétételi fórumokat (honlap: htttp://batya.hu facebook: Bátya Község Önkormányzata)

Megértésüket, figyelmüket köszönjük.

Bátya, 2020. március 14.

                                                                                  Bátya Község Önkormányzata