Bizottságok

Pénzügyi -és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság (állandó bizottság)

Létszáma: 3 fő.
Elnöke: Junger Péter képviselő
Tagjai: Cserdi Sándor Zoltán képviselő
Markó Gábor képviselő

Pénzügyi- és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság feladatai

Ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben megállapított kötelező feladatokat.

Megvitatja és véleményezi:

  • az önkormányzat költségvetéséről szóló előterjesztést
  • az önkormányzat zárszámadásáról, átmeneti gazdálkodásáról szóló előterjesztést,
  • a helyi adók bevezetését, megszüntetését, azok mértékét,
  • a pénzügyi kihatással járó előterjesztéseket,
  • a titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságként működik.

Nyilvántartja és ellenőrzi a képviselők vagyonnyilatkozatát, lefolytatja a vagyonnyilatkozattal, összeférhetetlenséggel, méltatlansággal kapcsolatos eljárást.

Ellátja a települési értéktár bizottság feladatait a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, továbbá a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Kormányrendeletben foglaltak szerint.

A bizottság – a képviselő-testület erre vonatkozó döntése alapján – megbízható az önkormányzati fejlesztéseket érintő beruházások előkészítésével, lebonyolításával. Szükség esetén a bizottság az eljárásba szakértőt vonhat be.