Ebösszeíró adatlap

Tisztelt Lakosság!

Adatlap

Ebösszeírás tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a szerint a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel ebösszeírást végez.

Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti jogszabály alapján elrendelte az ebek összeírását Bátya község közigazgatási területén, melynek időtartamát 2023. december 1. – 2024. február 15. napjáig határozta meg.  Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Az ebösszeírás lebonyolítására a jogszabályban meghatározott adattartalommal formanyomtatvány („Ebösszeíró adatlap”) készült. Az „Ebösszeíró adatlap” jelen tájékoztatóm mellékletét képezi.

Az „Ebösszeíró adatlap”-ot ebenként kitöltve,

legkésőbb 2024. február 15. napjáig kell eljuttatni

a Bátyai Polgármesteri Hivatal részére.

A kitöltött „Ebösszeíró adatlapot” a Bátyai Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani levélben postai úton (6351 Bátya, Kossuth Lajos utca 20.), vagy elektronikusan ügyfélkapun keresztül a  https://ohp-20.asp.lgov.hu/ linkre kattintva Bátya Község Önkormányzatát kiválasztva a megfelelő adatlap kitöltésével és megküldésével, vagy személyesen is leadható a Bátyai Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben (Hétfő-Kedd: 8-12 óráig, 13-16 óráig, Szerda: 8-12 óráig, Péntek: 8-12 óráig).

Ha nem tart ebet, az adatlapot akkor is kérjük visszajuttatni név és cím kitöltésével, aláírással ellátva!

Jelen tájékoztatóhoz csatolt „Ebösszeíró adatlap” kitöltéséhez az oltási könyvben szereplő adatok nyújtanak segítséget. Az adatszolgáltatási kötelezettséget több eb tartása esetén külön adatlapon kell teljesíteni. Az adatlap sokszorosítható, további példány kérhető a Bátyai Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető a http://batya.hu/ weboldalról.

Az eb tulajdonosa vagy tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján a jogszabályban meghatározott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az ebösszeírás során transzponderrel (mikrochippel) ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő ebeket, valamint a korábbi ebösszeírások alkalmával már bejelentett ebeket is be kell jelenteni.

2024. február 15. után az ebösszeírás adatlapján feltüntetett adatokban történő változást és amennyiben ezen időpont után kerül az eb a felügyelete alá, a változást követő 15 napon belül be kell jelenteni a Bátyai Polgármesteri Hivatal részére.

Felhívom figyelmet, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatok védelméről és kíméléséről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 43. § (1b) bekezdése, valamint az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. mellékletének d) pontjában foglaltak értelmében 150.000 Ft.

Felhívom figyelmet, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint a négyhónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochippel) megjelölve tartható. A jogszabály megsértése esetén az ebtartó pénzbírsággal sújtható.

Aki a fenti kötelezettségének még nem tett eleget az adatlap kitöltése előtt azt pótolja, a transzponderrel (mikrochippel) nem rendelkező ebeket állatorvosnál szíveskedjen megjelöltetni.