Polgárőr Egyesület Bátya

Elnök:

Szabadi Istvánné

Elnök helyettes: Zsebics Ilona

Szolgálat vezető: Okvátovity Tibor

Elérhetősége:+36-70/420-4611

Tiszteletbeli elnök: Markó József

Felügyelő bizottság:

Elnök: Illés István

Tagok:

Okvátovity Tibor

Jelencsity János

Elérhetőségek:

+36-70/565-4258

Levelezési cím: 6351, Bátya Rákóczi út 2. sz.

Iroda: 6351, Bátya, Deák Ferenc u. 1/5

Fogadó óra: Minden hónap második és negyedik hete, péntek délután 15 órától 18 óráig!

Tagok:

Bencsik Tiborné

Dobrai Dávid

Illés István

Jelencsity János

Kapitány László

Kapitány Tibor

Kapitány Richárd

Kurucz Tamás

Markó István

Molnár Róbertné

Okvátovity Tibor

Tamaskó Csilla

Tóth Zoltán

Rózsavölgyi Edina

Schmindt András

Szabadi Katalin

Szabadi Istvánné

Szabó Kázmérné

Szakál Mónika

Zsebics Ilona

Ifjú polgárőr:

ifj. Okvátovity Tibor

A Polgárőrség önálló oldalán további érdekességek, újdonságok, hasznos információk és tudnivalók az alábbi linken:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015530373035

Az országos és megyei oldalak elérhetőségei:

http://www.opsz.hu

http://www.opsz.hu/bacs-kiskun-megye

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Könyvtár, Információs és Közösségi Hely

Bátya

Időpont: 2018-10-18

Téma: Polgárőr Caffe

Meghívott vendég: Répási Tamásné rendőrőrnagy

Jelenlevők létszáma: 17 fő

  • Szabadi Istvánné a helyi Polgárőr Egyesület elnöke köszöntötte a meghívott vendégeket, ill. a meghívást elfogadó résztvevőket, akik a falu szinte minden társadalmi rétegéből képviseltették magukat.
  • A foglalkozás három mikrocsoportban történt, a csoportokat egy-egy asztalgazda fogta össze.
  • Feldolgozott témák:1. Bűnmegelőzés, idősek védelme.2.Közlekedés biztonság3.Problámás gyermekek a családban.
  • A témákat mindhárom csoporttal kidolgozták az asztalgazdák, cserélve a kérdéseket, témákat.
  • Az összesítést a kifüggesztett munkafelületeken szintén az asztal gazdák mutatták be, tették mindenki számára elérhetővé.
  • A rendőrőrnagy asszony a legvégén a felmerült és kidolgozott problémák konkrét megoldására várt, ill. tett javaslatokat.

A rendezvény nagy sikert aratott a megjelentek körében. A jövőben más-más témakörök feldolgozására, a Caffe folytatására tettek javaslatot.

(Fotók a Galériában:http://batya.hu/galeria/ )