MICACC

LIFE MICACC elnevezésű LIFE16CCA/HU/000115 projekt Bátya

Bátyán a LIFE MICACC projekt keretében 2021-ben kialakított természetközeli tómeder a megvalósítása óta állandó vízborítással rendelkezik. A tó által tározott vízkészlet mennyiségét a párolgás, a beszivárgás és a településre hulló csapadék tartja egyensúlyban. Az elmúlt őszi és téli csapadékos időjárásnak köszönhetően a tó vízszintje nyár vége óta több mint 40 cm-el növekedett, a vízborítás mértékét (felületét) csaknem a duplájára emelte a rendszeres esőzés. Mivel ezekben az évszakokban a párolgás sem intenzív, többet tud raktározni a meder, feltöltve ezzel a környezet talajának vízkészletét is.

A képek jól szemléltetik a tó vízszintváltozásait. A kisebb vízmennyiségnek is hasonlóan fontos szerepe van a vizes élőhely megtartásában, a környezet párásításában, az optimális mikroklíma kialakításában, mint a nagyobb víztömegnek. A sok csapadék hatására jelenleg nem csak a tó főmedre, hanem a sekélyebb mederterületek is, a tavat övező árkok, hajlók is vízzel teltek, de még mindig nem érték el befogadókapacitásuk maximumát. A tó a természet vízjátékát követve tehát hol több, hol kevesebb vízkészlettel gazdálkodva teremt természetes élőhelyet a növények és az állatok számára, biztosítja a felszín alatti víz pótlódását, nyáron párolgásával hűti környezetét és folyamatosan alkalmazkodik a csapadékkülönbségekből adódó vízszintingadozáshoz.

A tóhoz rendszeresen kilátogatva észrevehető, hogy minden évszakban, sőt minden hónapban teljesen más látvány fogadja az odalátogatókat. A gyeptakaró, a vízinövényzet, a vízállás, a parti fák mindig másképpen színezik teljessé a tavat és annak környezetét.

Bátya, 2024. február 06.

Bátya a Duna mentén fekszik, környezetének geomorfológiai sajátosságait jellemzően a folyó hordalékkúpjának köszönheti. Területén természetes eredetű mélyedések találhatók (mocsarak, lápok, tavak, vízzel borított területek, holtágak stb.). Az ilyen terület egyik jellemző természeti erőforrása a természetes módon kialakult, majd emberi tevékenység hatására formálódott anyagnyerőhely (kubikgödör), ahonnan a helyi közösségek a házak, egyéb épületek és a gátak építéséhez anyagot termeltek ki. A gödör kezeletlen, elhagyott, illegális hulladéklerakóként működött és a település tulajdonát képezi.

A beavatkozás során a kubikgödör vizes élőhelyként került helyreállításra kotrással és lankás rézsű kialakításával, amelynek eredményeként nyílt vízfelület jött létre. A tervek szerint szabálytalan, több medencéből álló rendszer került kialakításra. Ez azt jelenti, hogy a vizes terület több különböző mélységű kisebb medencéből áll, így biztosítható az állandó nyílt vízfelület és sekélyebb élőhelyek együttes jelenéte. A tározó vízpótlását a településre lehulló csapadék biztosítja a belterületi csapadékhálózaton keresztül. A csapadékvízgyűjtő árkok úgy lettek kialakítva a TOP projektek keretein belül, hogy a befogadójuk a MICACC mintaterület. A TOP pályázatok mindegyike tehát kapcsolódik a helyi csapadékvíz-gazdálkodáshoz, a fontos települési csapadékvíz készlet helyben tartásához és vízpótlást biztosít a vizes élőhely számára.

A tározóban a meghatározott minimális vízállás elérése érdekében szivattyús vízkivételi lehetőséget is kialakítottunk. Ehhez a vízpótlási formához rendelkezésre áll a Bátya határában folyó Sárközi-I. főcsatorna, melynek mindenkori vízhozamából biztosítható a tározó vízpótlási igénye.
A mintaterület létrehozásával a vizes élőhely kialakítása mellett további fontos cél volt, hogy a településre hulló csapadék ne elvezetésre, hanem összegyűjtésre és megtartásra kerüljön, mellyel a lesüllyedt talajvízszint folyamatosan pótolható legyen. A tó környezetében a légkör páratartalma is növelhető, jelenléte egészséges mikrokörnyezetet biztosít.

A kialakított tározót és annak környezetét rengeteg új funkcióval töltöttük meg, a vízi és vízparti élőhely kialakításán kívül néhányat kiemelve:

  • szabadidő eltöltésére alkalmas közösségi tér természetes környezetben,
  • természettudományi tanórák megtartásának lehetősége a tóparton.

A beavatkozás műszaki paraméterei:

  • a tározó felülete:1,0 ha, melyből az állandó vízállású mélyebb földmedence 0,5 ha, sekély és időszakos vízállású tározótér 0,5 ha.
  • a tározóba bekötött csapadékvízgyűjtő árkok hossza összesen: 7451 fm.

Ez a mintaterület bemutatja, hogy a helyi önkormányzat bevonásával hogyan lehet a települési vizes élőhelyeket a különböző vízgazdálkodással kapcsolatos éghajlati események (jelen esetben aszály és szélsőséges esőzések) kezelésére használni.

2021 évben, a LIFE MICACC lezárását követően kezdődött meg és jelenleg megvalósítás alatt áll a LIFE LOGOS 4 WATERS projekt több szomszédos települési önkormányzat bevonásával. A projekt célja közel azonos a fentiekben leírtakkal, viszont a kiterjedése már nem csak egy, hanem öt települést érint ugyanazon a vízgyűjtőterületen. Az elérni kívánt pozitív hatások összeadódásával bízunk benne, hogy az eredmények komplexen fognak jelentkezni, hatásuk kiterjeszthető lesz. A projekttervek jelenleg engedélyezés alatt állnak.

Bátya, 2023. október 16.