Településrendezési terv

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) korm. rendelet szerint Bátya Község Önkormányzata Bátya Településrendezési tervét jóváhagyta.

Az erről készült anyagok, innen jóváhagyott munkarészek és innen jegyzőkönyv letölthetőek!

Hirdetmény

Bátya településrendezési eszközeinek módosításáról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43.§(2) bekezdés a) pontja értelmében a településrendezési eszközök 2021. november 30-én jóváhagyott módosításáról a következő tájékoztatást adom:

51. számú főút fejlesztése érdekében Bátya településrendezési eszközei (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) az előírt egyeztetési eljárást követően módosultak.
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt beruházásában megvalósuló az 51. sz. főút burkolat megerősítése és a párhuzamos kerékpárúttal való kiegészítése engedélyezett tervei szerintiekkel a kiegészítés illetve pontosítás jóváhagyása megtörtént.

Az erről készült dokumentum, ide kattintva letölthetőek!

Bátya, 2021. december 21.
Fekete Csaba sk.
polgármester