Bátyai Óvoda és Bölcsőde

A Bátyai Óvoda bemutatása

Az óvoda jellemző adatai:
Intézmény neve: Bátyai Óvoda
Intézmény székhelye: 6351 Bátya, Kiss Ernő u. 1-3.
Fenntartó: Bátya Község Önkormányzata
Óvodavezető: Decsák Ferencné
Az óvoda bemutatása:

Óvodánk 1985-ben épült, akkor 120 gyermek járt ide. 1998-ig négy csoportos volt, majd három csoportos. A 2008-2009-es tanévtől a gyereklétszám lecsökkenése miatt két vegyes csoport működik. Szakmailag önálló intézmény, fenntartónk a helyi önkormányzat. A csoportok szervezését úgy alakítjuk, hogy az egyik csoportba a 3-4 éves, a másikba az 5-6-7 éves korosztály kerüljön. Csoportjaink elnevezése: Bóbita csoport, Katica csoport.

Településünkön is érvényes az országos tendencia, egyre csökken a születések száma. Statisztikánk 2016-ban azonban eltért a korábbitól, jelenleg 51 gyermekünk van (13 lány, 38 fiú), mely előreláthatólag még négy fővel szaporodik év közben. Kedvezően érint bennünket a törvény adta lehetőség, mely szerint fogadhatjuk a 2,5 éves gyermekeket. Erre egyre nagyobb az igény, a szülők örömmel fogadják.
A helyi sajátosságok, az itt élő emberek meghatározó elemei a nevelő munkánknak. A természet közeliség számos lehetőséget biztosít a természet megismertetésére, kirándulások szervezésére. Pedagógiai Programunk egyik fő feladata az anyanyelvi nevelés. Önmagát kifejezni és a világot megérteni tudó gyermekek nevelése a cél, továbbá a néphagyomány ápolása. A gyermek életkorából fakadó igénye a mozgásos tevékenység, a játék. Ezt szem előtt tartva folytatunk tánctanítást, először csak egyszerű lépéseket sajátíttatunk el, majd koreográfiával bővítjük. Számos alkalom, ünnep ad lehetőséget a fellépésre. Mindennapjainkat is jellemzi a tánc, az ének, ez vidám hangulatot teremt a csoportokban.
Óvodánkban horvát nyelvi nevelés is folyik szakkör formájában azok számára, akik igénylik ezt. Az iskola horvát nyelvet tanító pedagógusa heti két alkalommal játékos formában sajátíttatja el a nyelvi alapokat versek, dalok megtanításával. Lehetőség van még angol nyelvtanulására is, a szülők kérésének megfelelően. Ennek költségét ők állják.

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését is végezzük, speciális fejlesztésüket gyógypedagógus látja el a szakvéleményben előírt óraszámban. A beszédhibás gyermekekkel 5 éves koruktól logopédus foglalkozik, heti rendszerességgel.
A tehetséges gyermekek képességeinek fejlesztésére is gondot fordítunk.

Szociokulturális háttér

Óvodánkban 11 halmozottan hátrányos helyzetű, 2 hátrányos helyzetű gyermek van. 18 gyermek részesül gyermekvédelmi kedvezményben. A jövedelem alapján 5 gyermek után fizetnek a szülők étkezési díjat.
Az óvónők nagy hangsúlyt fektetnek a prevencióra, differenciálásra, kompenzálásra, tehetséggondozásra, amely nagyfokú figyelemmegosztást, rugalmasságot igényel.

Személyi feltételek:

Intézményünkben a dolgozói létszám a törvényi előírásoknak megfelelő (4 óvónő, 2 dajka, 1 karbantartó). Mindkét csoportban 2-2 óvodapedagógus alkalmazunk, akik heti váltással, egy-egy dajkával végzik a nevelő munkát. Utóbbiak szakképzettek, a csoportok munkáját is segítik.

Tárgyi feltételek:

Óvodánkat 2015 nyarán újították fel: energetikai megújítása során teljes nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés hőszigetelés történt.
Négy-öt éve folyamatosan végzünk felújítást: önkormányzati forrásból és szülői segítséggel megújultak a mosdók, az öltözők, az ebédlő. A csoportszobákba laminált padló került, új szőnyegeket vásároltunk, a bútorok egy részét lecseréltük.
Csoportszobáink mérete megfelelő, 60 négyzetméteresek, tágasak, világosak, hangulatosak.
Folyamatosan azon munkálkodunk, hogy a fenntartói költségvetésen túl egyéb lehetőségeket is kiaknázzunk (pl. Pet-palack gyűjtés, papírgyűjtés, jótékonysági bál…).