Önkormányzati rendeletek

I. Képviselő-testület:
Szervezeti és Működési Szabályzat:link1
A képviselők tiszteletdíjáról:link24

II. Költségvetés és végrehajtása:
Költségvetés 2016. rendelet, melléklet:link31rendelet
A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása (I. negyedév):link33rendelet
A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása (II. negyedév):link34rendelet
Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról:link32rendelet

III. Helyi adók, díjak:
A helyi iparűzési adóról:link21
A talajterhelési díjról:link22

IV. Szociális ellátások, támogatások:
A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a szociális igazgatás helyi szabályozásáról:link3
A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól:link36

V. Közszolgáltatások:
A mezei őrszolgálat felállításáról:link8
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatásról:link23
A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról:link18
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról:link35rendelet

VI. Vagyon, vagyongazdálkodás:
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól:link10
A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről:link17
A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről:link28
Az önkormányzati tulajdonú lakás célú ingatlanok hasznosításáról:link29

VII. Közterület, település üzemeltetés, környezetvédelem:
A zajvédelem helyi szabályairól:link5
A helyi zöldterületek védelméről:link11
A közterületek használatának rendjéről és feltételeiről:link12
A helyi építészeti és természeti értékek védelméről:link13
Az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatás célú használatáról:link15
A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól:link16

VIII. Házasságkötés:
A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés szabályairól:link14

IX. Egészségügy:
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről:link19

X. Temető, temetkezés:
A temetőkről és a temetkezésről:link7

XI. Közművelődés:
Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról:link9

XII. Egyéb:
A civil szervezetek támogatásának rendjéről:link2
Bátya Község címeréről, zászlajáról és használatuk rendjéről (alap):link25
Bátya Község címeréről, zászlajáról és használatuk rendjéről (módosító):link4
A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről:link6
A Bátyai Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők juttatásairól és támogatásairól:link20
Az elektronikus ügyintézés kizárásáról:link26
Szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről önkormányzati rendeletekben:link27