Önkormányzati rendeletek

I. Képviselő-testület:
Szervezeti és Működési Szabályzat:link1
A képviselők tiszteletdíjáról:link24

II. Költségvetés és végrehajtása:
Költségvetés 2016. rendelet, melléklet:link31rendelet
A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása (I. negyedév):link33rendelet
A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása (II. negyedév):link34rendelet
Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról:link32rendelet
Az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról:link37rendelet
Az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának mellékletei:
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
10. sz. melléklet
11. sz. melléklet
12. sz. melléklet
13. sz. melléklet
14. sz. melléklet
15. sz. melléklet
16. sz. melléklet
17. sz. melléklet
18. sz. melléklet
19. sz. melléklet

Költségvetés 2017. rendelet:link37
A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása (III. negyedév):link38
A 2017. évi költségvetési rendelet módosításának mellékletei:link39
A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása (IV. negyedév):link39
A 2017. évi költségvetési rendelet módosításának mellékletei:link40

Az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról:rendelet

Költségvetés 2019. rendelet:rendelet
A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása (I. negyedév):rendelet
A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása (II. negyedév):rendelet
A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása (IV. negyedév):rendelet

III. Helyi adók, díjak:
A helyi iparűzési adóról:link21
A talajterhelési díjról:link22

IV. Szociális ellátások, támogatások:
A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a szociális igazgatás helyi szabályozásáról:link3
A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól:link36

V. Közszolgáltatások:
A mezei őrszolgálat felállításáról:link8
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatásról:link23
A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról:link18
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról:link35rendelet

VI. Vagyon, vagyongazdálkodás:
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól:link10
A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről:link17
A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről:link28
Az önkormányzati tulajdonú lakás célú ingatlanok hasznosításáról:link29

VII. Közterület, település üzemeltetés, környezetvédelem:
A zajvédelem helyi szabályairól:link5
A helyi zöldterületek védelméről:link11
A közterületek használatának rendjéről és feltételeiről:link12
A helyi építészeti és természeti értékek védelméről:link13
Az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatás célú használatáról:link15
A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól:link16

VIII. Házasságkötés:
A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés szabályairól:link14

IX. Egészségügy:
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről:link19

X. Temető, temetkezés:
A temetőkről és a temetkezésről:link7

XI. Közművelődés:
Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról:link9

XII. Egyéb:
A civil szervezetek támogatásának rendjéről:link2
Bátya Község címeréről, zászlajáról és használatuk rendjéről (alap):link25
Bátya Község címeréről, zászlajáról és használatuk rendjéről (módosító):link4
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról:link6
A Bátyai Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők juttatásairól és támogatásairól:link20
Az elektronikus ügyintézés kizárásáról:link26
Szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről önkormányzati rendeletekben:link27

XIII. Építésügy:
Partnerségi egyeztetés szabályairól:link36