e-ügyintézés

e-Ügyintézés

A Portál az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő önkormányzatok természetes személy és jogi személy ügyfelei számára egyaránt lehetőséget biztosít a szakrendszeri alkalmazásokhoz kialakított, elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybe vételére.

Az Önkormányzati Hivatali Portálon történő ügyintézéshez szükséges a Központi azonosítási Ügynökön (továbbiakban: KAÜ) keresztüli azonosítás. A KAÜ az alábbi elektronikus azonosítási szolgáltatásokat biztosítja:

  • Ügyfélkapus azonosítás (Ügyfélkapu)
  • Részleges Kódú Telefonos Azonosítás (Telefonos azonosítás)
  • Tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány (E-szig.-azonosítás).

Az elektronikus ügyintézés indítása a képre kattintva.


Keresetlevél elektronikus benyújtása

A polgári perrendtartásról szóló 952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezései értelmében 2016. július 1. napjától a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet és a közigazgatási szerv köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani polgári perben a bírósággal.

A közigazgatási perekben, illetve a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet számára szintén kötelező az elektronikus kapcsolattartás 2016. július 1-től.

A Pp. 340/B. §-át a 2016. július 1. napján és az azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben, a Pp. 341/J. §-át a 2016. július 1. napján és az azt követően indult jegyző előtti birtokvédelmi eljárás során hozott birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben kell alkalmazni.

Ezekben a perekben a keresetlevelet elektronikus úton az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél, illetve a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz kell benyújtani. Ennek lehetővé tétele érdekében minden érintett szervezetnek saját elektronikus ÁNYK űrlapot kell készítenie és közzétennie honlapján (közigazgatási perekben a K01, birtokvédelmi perekben a P26 jelzésűt).

A saját elektronikus ÁNYK űrlapokat a lenti linkeken találhatják.

A fentiek alapján kérjük, hogy a csatolt űrlapokat szíveskedjenek alkalmazni.

Elektronikusan benyújtható űrlap a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perekhez:link1

Elektronikusan benyújtható űrlap a közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti kérelemhez:link2