Nyomtatványok

I. ADÓ
1. Helyi iparűzési adó:
1.1. Iparűzési adó bejelentkezés, változás bejelentő:link1
1.2. Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén:link2
1.3. Nyilatkozat mezőgazdasági őstermelői tevékenységről:link3

2. Gépjárműadó:
2.1. Bevallás gépjárműadóról:link4
2.2. Kérelem súlyos mozgáskorlátozott személy gépjárműadó mentességének megállapításához:link5

3. Mezőőri járulék:
3.1. Bejelentés mezőőri járulékról:link6

4. Magánfőzött párlat:
4.1. Bejelentés desztilláló-berendezés tulajdonjogáról:link7
4.2. Bevallás az előállított magánfőzött párlat után:link8
4.3. Bejelentés a magánfőző által tárgyévben 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat megsemmisítéséről:link9

5. Adó fizetési könnyítés, mérséklés:
5.1. Adatlap magánszemélyek/egyéni vállalkozók fizetési könnyítésére és mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához:link10

6. Adóigazolás:
6.1. Kérelem adóigazolás kiállításához magánszemélyek részére:link11
6.2. Kérelem adóigazolás kiállításához jogi személyek és egyéb szervezetek részére:link12

7. Túlfizetés rendezése:
7.1. Kérelem túlfizetés visszautalásáról/átvezetéséről:link13

II. BIRTOKVÉDELEM

1. Birtokvédelmi kérelem a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról:link14

III. KERESKEDELEM

1. Kereskedelmi tevékenység bejelentése:link15

IV. Közterület használat

1. Kérelem közterület használatra:link16

V. Szociális ellátás

1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához:link17