Polgármesteri Hivatal

Ebben a főmenüben megtalálja a Bátyai Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó fontosabb információkat.
Tájékoztatást adunk a Hivatal elérhetőségeiről (cím, telefonszám, fax, e-mail), az ügyintézők nevéről ügycsoportonként, illetve közzétettük az egyes ügyintézők közvetlen elektronikus levelezési címét is. Itt kapnak ügyfeleink információt Hivatalunk ügyfélfogadási rendjéről.

A szabályzatok menüpontban a fontosabbnak ítélt szabályzatok kerültek közzétételre. A nyomtatványok menüpontban tematikus csoportosításban megtalálja az adott ügyhöz kapcsolódó kérelmet, amelyet letölthet, és a kitöltést követően benyújthat hozzánk.

A kereskedelmi és telepengedélyezési nyilvántartásokat külön menüpontban tüntettük fel a könnyebb elérés érdekében.

2016. július 1. napjától a közigazgatási perekben, illetve a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet számára kötelező az elektronikus kapcsolattartás. Ezekben a perekben a keresetlevelet elektronikus úton az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél, illetve a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz kell benyújtani. Erről olvashatnak bővebb információt a keresetlevél elektronikus benyújtása menüpont alatt, illetve itt találhatja meg azokat az űrlapokat is, amelyeket az eljárásban használni kell.