Településrendezési terv

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) korm. rendelet szerint Bátya Község Önkormányzata Bátya Településrendezési tervét jóváhagyta.

Az erről készült anyagok, innen jóváhagyott munkarészek és innen jegyzőkönyv letölthetőek!

Hirdetmény

Bátya településrendezési eszközeinek módosításáról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43.§(2) bekezdés a) pontja értelmében a településrendezési eszközök 2021. november 30-én jóváhagyott módosításáról a következő tájékoztatást adom:

51. számú főút fejlesztése érdekében Bátya településrendezési eszközei (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) az előírt egyeztetési eljárást követően módosultak.
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt beruházásában megvalósuló az 51. sz. főút burkolat megerősítése és a párhuzamos kerékpárúttal való kiegészítése engedélyezett tervei szerintiekkel a kiegészítés illetve pontosítás jóváhagyása megtörtént.

Az erről készült dokumentum, ide kattintva letölthetőek!

Bátya, 2021. december 21.
Fekete Csaba sk.
polgármester

Hirdetmény

Bátya településrendezési eszközeinek módosításáról

Az erről készült dokumentum ide kattintva tekinthető meg.