Településrendezési terv

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) korm. rendelet szerint Bátya Község Önkormányzata Bátya Településrendezési tervét jóváhagyta.

Az erről készült anyagok, innen jóváhagyott munkarészek és innen jegyzőkönyv letölthetőek!