LIFE LOGOS 4 WATERS

LIFE LOGOS 4 WATERS

EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A KLÍMATUDATOS VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSÉRT


Innovatív vízgazdálkodási módszerek integrált gyakorlati alkalmazása vízgyűjtő szinten önkormányzati koordinációval

Magyarország és ezen belül a Kalocsai Sárközre is elmondható, hogy az elmúlt 250 év vízgazdálkodási, folyószabályozási tevékenysége a vizes élőhelyek lecsapolására, a mezőgazdasági területek belvíztől való védelmére, az öntözésfejlesztésre összpontosított, kiszárítva ezzel a talajt, a levegőt és komplexen a tájat. Ennek eredménye, hogy a Kalocsai Sárköz vízmérlege negatív – hasonlóan az
országos vízmérleghez – tehát a Sárközi vízrendszerbe érkező víz kevesebb, mint a távozó vízmennyiség. Kiemelten fontos tehát, hogy a víz elvezetése helyett, annak visszatartásával, tájban történő elhelyezésével, vagyis természetközeli vízgazdálkodási módszerek alkalmazásával kell a folyamatot kedvezően befolyásolni. Az előző projekthez (LIFE MICACC) kapcsolódik a jelenleg futó LIFE LOGOS 4 WATERS projekt és folytatja annak célkitűzéseit. A projekt célja, hogy növelje a táj vízmegtartó képességét. Ennek érdekében további önkormányzatok és területek kerültek bevonásra. A természetes vízvisszatartó megoldások népszerűsítésével helyi és regionális szinten is megvalósíthatóvá válik az integrált vízgazdálkodási alapelvek alkalmazása annak érdekében, hogy az éghajlatváltozás negatív hatásai kevésbé legyenek érezhetőek.

Új területek és beavatkozások a LIFE LOGOS 4 WATERS projekten belül:

Bátya
 • Sárközi-I. főcsatorna mentén természetközeli holtág rehabilitáció, mely magába fogalja a vizesélőhely fejlesztését vízpótlással és vízszint szabályozhatóság kialakítással.
Foktő
 • meglévő agyaggödörből települési csapadékvíz befogadó kialakítása,
 • párologtatás növelése a klímahatások mérséklése érdekében,
 • talajvízszint növelése,
 • szivattyús vízpótlási lehetőség kialakítása a Csorna-Foktői-csatornából.
Kalocsa
 • kertvárosi környezetben öt egységből álló tórendszer – szabályozható vízszint
  kialakítása,
 • vizes élőhely rehabilitációja.
Drágszél
 • kiaknázatlan holtmeder – mélyfekvésű területen vizesélőhely kialakítása a
  Sárközi-III. főcsatorna mentén vízvisszatartással és tiltós kisműtárgybeépítésével.
Dusnok
 • jógyakorlatok bemutatása – öt helyszínből álló tanösvény kialakítása, meglévő rendszerek bemutatása tájékoztató, információs táblák kihelyezésével.

Bátya, 2023. 09. 04.