Pályázatok

Elnyert pályázatok:

1. Pályázat neve: Bercsényi, Mikes, Rákóczi és Széchenyi utcák csapadékvíz elvezetése Bátya területén:

 

2. Pályázat neve: A Polgármesteri Hivatal energetikai és belső felújítása és a Családi- és Gyermekjóléti Szolgálat, Védőnői Szolgálat energetikai fejlesztése:

3. Pályázat neve: Bátya Általános Iskola, Óvoda, Sportcsarnok, Étkező energetikai felújítása:

4. Pályázat neve: Ady Endre utca és Bajai út csapadékvíz elvezetése Bátya településen:

Projektazonosító: TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00004
Támogatás aránya: 100%
Megvalósítás vége: 2019.01.31.

A projekt célja: Bátya község belterületén a meglévő csapadékvíz hálózat fejlesztése, új csapadékvíz gyűjtő- és elvezető hálózattal való kiegészítése.

A projekt tartalma: A tervezett csapadékvíz csatorna vonalvezetése az alábbi utcákat érinti: CS 1-0-0 jelű tervezett csatorna (Ady Endre utca) – Befogadó: Sárközi I. sz. főcsatorna – Csatorna hossza: L = 411,8m – Hossza, átmérője, anyaga: 53,8m DN400 KG-PVC cső 6,0m DN400 betoncső 116,8m DN300 KG-PVC cső 31,0m DN 300 betoncső 11,0m DN200 betoncső 184,2m burkolt árok 9,0m monolit folyóka – Műtárgyak: 3 db monolit akna 1 db kitorkolló fej 4 db víznyelő akna CS 1-1-0 jelű tervezett csatorna (Ady Endre utca) – Befogadó: CS1-0-0 jelű csatorna – Csatorna hossza: L = 154,3 m – Hossza, átmérője, anyaga: 50,0m DN 300 betoncső 8,0 m DN300 vasbetoncső 96,3m burkolt árok CS 1-1-1 jelű tervezett csatorna (Ady Endre utca) – Befogadó: CS 1 – 1- 0 jelű csatorna – Csatorna hossza: L = 15,3m – Hossza, átmérője, anyaga: 15,3m burkolt árok CS 1-2-0 jelű tervezett csatorna (Ady Endre utca) – Befogadó: CS 1-0-0 jelű csatorna – Csatorna hossza: L = 148,7m – Hossza, átmérője, anyaga: 34,4m DN 300 betoncső 4,0m DN200 betoncső 106,3m burkolt árok 4,0m monolit folyóka CS 1-2-1 jelű tervezett csatorna (Ady Endre utca) – Befogadó: CS 1-2-0 jelű csatorna – Csatorna hossza: L = 47,3 m – Hossza, átmérője, anyaga: 16,0m meglévő DN300 betoncső 7,0m DN 300 betoncső 24,3m burkolt árok CS 2-0-0 jelű tervezett csatorna (Bajai út) – Befogadó: Sárközi I. sz. főcsatorna – Csatorna hossza: L = 315,6m – Hossza, átmérője, anyaga: 95,0m DN400 KG-PVC cső 40,0m DN 300 betoncső 142,6m föld medrű árok 38,0m monolit folyóka – Műtárgyak: 2 db monolit akna 1 db kitorkolló fej CS 2-1-0 jelű tervezett csatorna (Bajai út) – Befogadó: CS2-0-0 jelű csatorna – Csatorna hossza: L = 62,0m – Hossza, átmérője, anyaga: 24,0m DN 300 betoncső 38,0m föld medrű árok CS 3-0-0 jelű tervezett csatorna (Bajai út) – Befogadó: Wesselényi utcában meglévő csapadékvíz elvezető árok – Csatorna hossza: L = 71,8m – Hossza, átmérője, anyaga: meglévő 10,2m DN300 KG-PVC cső 10,0m DN 300 betoncső 51,6m föld medrű árok CS 4-0-0 jelű tervezett csatorna (Bajai út) – Befogadó: 174/20 hrsz-on meglévő csapadékvíz elvezető rendszer – Csatorna hossza: L = 126,7m – Hossza, átmérője, anyaga: 45,0m DN 300 betoncső 81,7m föld medrű árok CS 5-0-0 jelű tervezett csatorna (Dugonics utca Széchenyi – Mikes utcák közötti szakasza) – Befogadó: Dugonics utcában meglévő csapadékvíz elvezető rendszer – Csatorna hossza: L = 100,4m – Hossza, átmérője, anyaga: 17,2m meglévő csapadékvíz elvezető csatorna 31,0m DN 400 KG-PVC cső 52,2m burkolt árok –

A projekt várható eredménye: A fejlesztés eredményeként a problémás (belvízvédelmi készültséggel, havaria helyzettel érintett) helyek megszűnnek, a csatornahálózat összefüggő hálózatot alkot és képes lesz a település érintett részének vízelvezetését ellátni. A tervezett csatorna esetében, ahol lehetett, (Bajai út) a földmedrű csatorna célja, hogy a csapadékvizek nagyobb része a területen maradjon, az visszatartásra kerüljön és helyben kerüljön szikkasztásra, ezáltal egyrészt csak a többletvizek kerülnek elvezetésre, így kevésbé terhelve a befogadót, másrészt a felszíni és a felszín alatti vízkészletek közötti gazdálkodás ezzel elősegíthető.

Forrás

5. Bátya Község Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00254 azonosítószámú konstrukció:

Projektazonosító: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00254
A projekt összköltsége: 5 969 000 Ft
Támogatás aránya: 100%
A támogatás összege: 5 969 000 Ft
Megvalósítás vége: 2019.01.31.

A közigazgatás és a közszolgáltatások megfelelő működése meghatározó szükséglete a modern európai társadalmaknak. Az Európa 2020 Stratégia, a Nemzeti Reformprogram, illetve a Partnerségi Megállapodás célkitűzéseinek elérése nem lehetséges a közigazgatás, illetve a közszolgáltatások hatékonyságának fejlesztése, egy ügyfélközpontúbb, szolgáltató hozzáállású állam kialakítása nélkül. Jelen felhívás a magas szintű és korszerű (lakossági, államigazgatási és vállalkozások által használt) közigazgatási e-ügyintézési megoldások bevezetését támogatja. A műszaki és minőségi standardok elterjesztésének igénye, az optimális beruházási, illetve a működtetési forrásfelhasználás követelménye vetette fel az önkormányzati ASP központ kiépítésének, majd annak 2018-ra történő országos kiterjesztésének igényét és szükségességét. Az ASP (Application Service Provider) szolgáltatás lényege, hogy az ügyfél nem magát a számítógépes programot vásárolja meg, telepíti fel a gépére és kezdi el annak használatát, hanem egy távoli szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe az alkalmazásokat. Az ASP szolgáltatás technológiailag és gazdaságilag is kedvező megoldást jelent olyan településnek is, aki a feladatait széles körben támogató, integrált alkalmazásokhoz a hagyományos módon nem juthatott volna hozzá, azok magas beruházási és üzemeltetési költségei miatt.

A projekt megvalósítása Bátya településen 2016.10.03. kezdődött. A pályázat megvalósítása során az ASP rendszer működtetéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés (Monitor, Munkaállomás MS Windows környezetben, kártyaolvasó, szünetmentes tápegység, switch eszköz, Multifunkciós nyomatkészítő), működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása és migrációja, tesztelés – élesítési feladatok elvégzése, valamint önkormányzati dolgozók oktatása valósul meg. A projekt befejezése 2018.06.30. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

6. Pályázat neve: Bátya Község faluházának felújítása: