Pályázatok

Elnyert pályázatok:

1. Pályázat neve: Bercsényi, Mikes, Rákóczi és Széchenyi utcák csapadékvíz elvezetése Bátya területén:

Projektazonosító: TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00027
Tevékenység: Csapadékvízelvezető rendszer kiépítése Bercsényi, Mikes, Rákóczi és Széchenyi utcákban
Támogatás összege: 60 000 000 Ft
Támogatás aránya: 100%
Megvalósítás vége: 2018

 

2. Pályázat neve: A Polgármesteri Hivatal energetikai és belső felújítása és a Családi- és Gyermekjóléti Szolgálat, Védőnői Szolgálat energetikai fejlesztése:

3. Pályázat neve: Bátya Általános Iskola, Óvoda, Sportcsarnok, Étkező energetikai felújítása:

Projektazonosító: KEOP-4.10.0/F/14-2014-0345
Tevékenység: Iskola, Sportcsarnok, Óvoda, Étkező épületeinek komplex energetikai felújítása: Külső szigetelés, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés
Támogatás összege: 149 688 000 Ft
Támogatás aránya: 100%
Megvalósítás vége: 2015

4. Pályázat neve: Ady Endre utca és Bajai út csapadékvíz elvezetése Bátya településen:

Projektazonosító: TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00004
Támogatás összege:48 000 000 Ft
Támogatás aránya: 100%
Megvalósítás vége: 2019.01.31.

A projekt célja: Bátya község belterületén a meglévő csapadékvíz hálózat fejlesztése, új csapadékvíz gyűjtő- és elvezető hálózattal való kiegészítése.

A projekt tartalma: A tervezett csapadékvíz csatorna vonalvezetése az alábbi utcákat érinti: CS 1-0-0 jelű tervezett csatorna (Ady Endre utca) – Befogadó: Sárközi I. sz. főcsatorna – Csatorna hossza: L = 411,8m – Hossza, átmérője, anyaga: 53,8m DN400 KG-PVC cső 6,0m DN400 betoncső 116,8m DN300 KG-PVC cső 31,0m DN 300 betoncső 11,0m DN200 betoncső 184,2m burkolt árok 9,0m monolit folyóka – Műtárgyak: 3 db monolit akna 1 db kitorkolló fej 4 db víznyelő akna CS 1-1-0 jelű tervezett csatorna (Ady Endre utca) – Befogadó: CS1-0-0 jelű csatorna – Csatorna hossza: L = 154,3 m – Hossza, átmérője, anyaga: 50,0m DN 300 betoncső 8,0 m DN300 vasbetoncső 96,3m burkolt árok CS 1-1-1 jelű tervezett csatorna (Ady Endre utca) – Befogadó: CS 1 – 1- 0 jelű csatorna – Csatorna hossza: L = 15,3m – Hossza, átmérője, anyaga: 15,3m burkolt árok CS 1-2-0 jelű tervezett csatorna (Ady Endre utca) – Befogadó: CS 1-0-0 jelű csatorna – Csatorna hossza: L = 148,7m – Hossza, átmérője, anyaga: 34,4m DN 300 betoncső 4,0m DN200 betoncső 106,3m burkolt árok 4,0m monolit folyóka CS 1-2-1 jelű tervezett csatorna (Ady Endre utca) – Befogadó: CS 1-2-0 jelű csatorna – Csatorna hossza: L = 47,3 m – Hossza, átmérője, anyaga: 16,0m meglévő DN300 betoncső 7,0m DN 300 betoncső 24,3m burkolt árok CS 2-0-0 jelű tervezett csatorna (Bajai út) – Befogadó: Sárközi I. sz. főcsatorna – Csatorna hossza: L = 315,6m – Hossza, átmérője, anyaga: 95,0m DN400 KG-PVC cső 40,0m DN 300 betoncső 142,6m föld medrű árok 38,0m monolit folyóka – Műtárgyak: 2 db monolit akna 1 db kitorkolló fej CS 2-1-0 jelű tervezett csatorna (Bajai út) – Befogadó: CS2-0-0 jelű csatorna – Csatorna hossza: L = 62,0m – Hossza, átmérője, anyaga: 24,0m DN 300 betoncső 38,0m föld medrű árok CS 3-0-0 jelű tervezett csatorna (Bajai út) – Befogadó: Wesselényi utcában meglévő csapadékvíz elvezető árok – Csatorna hossza: L = 71,8m – Hossza, átmérője, anyaga: meglévő 10,2m DN300 KG-PVC cső 10,0m DN 300 betoncső 51,6m föld medrű árok CS 4-0-0 jelű tervezett csatorna (Bajai út) – Befogadó: 174/20 hrsz-on meglévő csapadékvíz elvezető rendszer – Csatorna hossza: L = 126,7m – Hossza, átmérője, anyaga: 45,0m DN 300 betoncső 81,7m föld medrű árok CS 5-0-0 jelű tervezett csatorna (Dugonics utca Széchenyi – Mikes utcák közötti szakasza) – Befogadó: Dugonics utcában meglévő csapadékvíz elvezető rendszer – Csatorna hossza: L = 100,4m – Hossza, átmérője, anyaga: 17,2m meglévő csapadékvíz elvezető csatorna 31,0m DN 400 KG-PVC cső 52,2m burkolt árok –

A projekt várható eredménye: A fejlesztés eredményeként a problémás (belvízvédelmi készültséggel, havaria helyzettel érintett) helyek megszűnnek, a csatornahálózat összefüggő hálózatot alkot és képes lesz a település érintett részének vízelvezetését ellátni. A tervezett csatorna esetében, ahol lehetett, (Bajai út) a földmedrű csatorna célja, hogy a csapadékvizek nagyobb része a területen maradjon, az visszatartásra kerüljön és helyben kerüljön szikkasztásra, ezáltal egyrészt csak a többletvizek kerülnek elvezetésre, így kevésbé terhelve a befogadót, másrészt a felszíni és a felszín alatti vízkészletek közötti gazdálkodás ezzel elősegíthető.

Forrás

5. Bátya Község Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00254 azonosítószámú konstrukció:

Projektazonosító: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00254
A projekt összköltsége: 5 969 000 Ft
Támogatás aránya: 100%
A támogatás összege: 5 969 000 Ft
Megvalósítás vége: 2019.01.31.

A közigazgatás és a közszolgáltatások megfelelő működése meghatározó szükséglete a modern európai társadalmaknak. Az Európa 2020 Stratégia, a Nemzeti Reformprogram, illetve a Partnerségi Megállapodás célkitűzéseinek elérése nem lehetséges a közigazgatás, illetve a közszolgáltatások hatékonyságának fejlesztése, egy ügyfélközpontúbb, szolgáltató hozzáállású állam kialakítása nélkül. Jelen felhívás a magas szintű és korszerű (lakossági, államigazgatási és vállalkozások által használt) közigazgatási e-ügyintézési megoldások bevezetését támogatja. A műszaki és minőségi standardok elterjesztésének igénye, az optimális beruházási, illetve a működtetési forrásfelhasználás követelménye vetette fel az önkormányzati ASP központ kiépítésének, majd annak 2018-ra történő országos kiterjesztésének igényét és szükségességét. Az ASP (Application Service Provider) szolgáltatás lényege, hogy az ügyfél nem magát a számítógépes programot vásárolja meg, telepíti fel a gépére és kezdi el annak használatát, hanem egy távoli szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe az alkalmazásokat. Az ASP szolgáltatás technológiailag és gazdaságilag is kedvező megoldást jelent olyan településnek is, aki a feladatait széles körben támogató, integrált alkalmazásokhoz a hagyományos módon nem juthatott volna hozzá, azok magas beruházási és üzemeltetési költségei miatt.

A projekt megvalósítása Bátya településen 2016.10.03. kezdődött. A pályázat megvalósítása során az ASP rendszer működtetéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés (Monitor, Munkaállomás MS Windows környezetben, kártyaolvasó, szünetmentes tápegység, switch eszköz, Multifunkciós nyomatkészítő), működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása és migrációja, tesztelés – élesítési feladatok elvégzése, valamint önkormányzati dolgozók oktatása valósul meg. A projekt befejezése 2018.06.30. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

6. Pályázat neve: Bátya Község faluházának felújítása:

Projektazonosító: 1775228981
Tevékenység: A Faluház épületének komplex energetikai felújítása: A még ki nem cserélt külső nyílászárók cseréje, külső hő és tetőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, csatornarendszer felújítása, villamos hálózat felújítása
Összköltsége: 58 692 629 Ft
Elszámolható költsége: 55 555 544 Ft
Támogatás aránya: 90%
Megvalósítás vége: 2019

JETA pályázatok:

Pályázat neve: Belterületi utak felújítása Bátya községben

Projektazonosító: JETA-57-2015
Tevékenység: Bercsényi utca és Mikes utca II. szakasz aszfaltburkolatának felújítása
Támogatás összege: 14 974 523 Ft
Támogatás aránya: 80%
Megvalósítás vége: 2016

Pályázat neve: Kerékpárút-járda felújítása Bátya községben

Projektazonosító: JETA-58-2015
Tevékenység: Kerékpárút aszfaltburkolatának felújítása
Támogatás összege: 4 966 058 Ft
Támogatás aránya: 95%
Megvalósítás vége: 2016

Pályázat neve: Falunap és Fokhagyma Fesztivál megrendezése

Projektazonosító: JETA-110-2016
Tevékenység: –
Támogatás összege: 990 000 Ft
Támogatás aránya: 100%
Megvalósítás vége:2017

Pályázat neve: A Dunai út és Deák Ferenc utcai szolgálati lakások engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése

Projektazonosító: JETA-111-2016
Tevékenység: –
Támogatás összege: 4 997 450 Ft
Támogatás aránya: 95%
Megvalósítás vége:2017

Pályázat neve: A Bátyai Polgármesteri Hivatal belső átalakítása, felújítása

Projektazonosító: JETA-112-2016
Tevékenység: A Hivatal épületének belső átalakítása, burkolat csere, belső nyílászáró csere, festés, bútor csere.
Támogatás összege: 14 990 539 Ft
Támogatás aránya: 85%
Megvalósítás vége: 2017

Pályázat neve: A sportpálya öltözőjének energetikai korszerűsítése

Projektazonosító: JETA-113-2016
Tevékenység: Az öltöző épületének komplex energetikai felújítása: külső szigetelés, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés
Támogatás összege: 4 982 210 Ft
Támogatás aránya: 95%
Megvalósítás vége: 2017

Pályázat neve: Falunap és Fokhagyma Fesztivál megrendezése Bátyán

Projektazonosító: JETA-118-2017
Tevékenység: –
Támogatás összege: 989 750 Ft
Támogatás aránya: 100%
Megvalósítás vége: 2018

Pályázat neve: A fogorvosi rendelő eszközeinek korszerűsítése Bátya Községben

Projektazonosító: JETA-115-2017
Tevékenység: Komplett fogorvosi szék vásárlása, autokláv, fóliázó gép és vízdesztilláló vásárlása.
Támogatás összege: 8 538 264 Ft
Támogatás aránya: 58,7%
Megvalósítás vége: 2018

Pályázat neve: A Faluház belső nyílászáróinak cseréje és nagytermének felújítása Bátya községben

Projektazonosító: JETA-114-2017
Tevékenység: Belső nyílászárók cseréje, nagyterem burkolatának és színpadának felújítása, festés.
Támogatás összege: 14 841 305 Ft
Támogatás aránya: 100%
Megvalósítás vége: 2018

Pályázat neve: Szociális ellátó épületének belső felújítása és tetőszerkezetének rekonstrukciója Bátya településen

Projektazonosító: JETA-94-2018
Tevékenység: –
Támogatás összege: 45 971 377 Ft
Támogatás aránya: 90%
Megvalósítás vége: 2019

Pályázat neve: Vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli terv elkészítése Bátya községben

Projektazonosító: JETA-95-2018
Tevékenység: –
Támogatás összege: 4 965 700 Ft
Támogatás aránya: 100%
Megvalósítás vége: 2019

Pályázat neve: Falunap és Terménymegáldó Őszi Fesztivál

Projektazonosító: JETA-96-2018
Tevékenység: –
Támogatás összege: 1 000 000 Ft
Támogatás aránya: 100%
Megvalósítás vége: 2019

VP pályázatok:

Pályázat neve: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapot javításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

Projektazonosító: VP6-7.2.1-7.4.2-16
Tevékenység: 1 db Solis 75 típusú traktor és 1 db MUMGÉP FG-100 típusú útjavító gréder vásárlása
Összköltsége: 14 293 850 Ft
Elszámolható költsége: 11 111 108 Ft
Támogatás aránya: 90%
Megvalósítás vége: 2019

TOP pályázatok:

Pályázat neve: Önkormányzati Épületek energetikai korszerűsítése

Projektazonosító: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00033
Tevékenység: A Polgármesteri Hivatal és a Védőnői szolgálat épületének komplex energetikai felújítása, külső nyílászárok cseréje, külső hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, akadálymentesítés.
Támogatás összege: 101 698 878 Ft
Támogatás aránya: –
Megvalósítás vége: 2018

Pályázat neve: A nappali ellátás és házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés fejlesztése Bátyán

Projektazonosító: TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00012
Tevékenység: Az Idősek Klubja épületének komplex felújítása: Bővítmények építése, a tető szerkezetének és héjazatának felújítása, külső, belső nyílászárok cseréje, külső hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, burkolatok cseréje, eszközbeszerzés, akadálymentesítés.
Támogatás összege: 50 000 000 Ft
Támogatás aránya: 100%
Megvalósítás vége: folyamatban

Pályázat neve: Helyi identitás és kohézió erősítése Dusnok térségében

Projektazonosító: TOP-5.3.1-16 BK1-2017-00019
Tevékenység: Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása
Támogatás összege: 4 682 953 Ft
Támogatás aránya: 100%
Megvalósítás vége: 2022

Egyéb pályázatok:

Pályázat neve: Az 21/2015. (IV.17) MvM rendelete alapján a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatás jogcímén benyújtott 8895386964 azonosító számon nyilvántartott támogatási kérelem

Projektazonosító: 8895386964
Tevékenység: 1 db Volkswagen T6 Kombi RT 2.0TDI SCR BMT kisbusz vásárlása
Támogatás összege: 12 658 470 Ft
Támogatás aránya: nettó 100%
Megvalósítás vége: 2015

Pályázat neve: Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás felhívására a településen áthaladó zarándokút mentén a „Mária Pihenőhely” kialakítása

Projektazonosító: –
Tevékenység: Úttörő utca sarkán lévő Mária Pihenőhely megépítése
Támogatás összege: 200 000 Ft
Támogatás aránya: –
Megvalósítás vége: 2016

Pályázat neve: Hősök Emlékparkjának felújítása

Projektazonosító: KKETTKK-2016/P02/2/15/225
Tevékenység: A Hősi Emlékmű felújítása, Hősi Park kerítésének felújítása
Támogatás összege: 2 100 000 Ft
Támogatás aránya: 95%
Megvalósítás vége: 2016

Pályázat neve: Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása

Projektazonosító: BMÖGF/188-64/2015
Tevékenység: Attila utca, Templom-Petőfi utca, Rákóczi utca, Vörösmarty utca I. szakasz aszfaltburkolatának felújítása
Támogatás összege: 44 000 000 Ft
Támogatás aránya: 100%
Megvalósítás vége: 2016

Pályázat neve: Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására

Projektazonosító: BMÖGF/54-134/2018
Tevékenység: Széchenyi, Arany János, Nyárfa utca, valamint a Mátyás Király utca I. szakasz aszfaltburkolatának felújítása
Támogatás összege: 44 000 000 Ft
Támogatás aránya: 100%
Megvalósítás vége: 2017

Pályázat neve: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

Projektazonosító: –
Tevékenység: Vörösmarty utca II. szakasz és Mikes utca II. szakasz aszfaltburkolatának felújítása
Támogatás összege: 12 748 844 Ft
Támogatás aránya: 85%
Megvalósítás vége: 2017

Pályázat neve: Önkormányzatok integrátori és koordinátori szerepének erősítése a természetes vízmegőrző megoldások elterjesztése

Projektazonosító:
Tevékenység: LIFE16 CCA/HU/000115
Támogatás összege: 64 416 348 Ft
Támogatás aránya: 90%
Megvalósítás vége: 2021/strong>

Pályázat neve: Országos, minden településre kiterjedő, az állami és önkormányzati intézmények által biztosított, nyilvánosan elérhető beltéri és kültéri szélessávú vezeték nélküli internet hozzáférési pontok kialakítása

Projektazonosító: országos, minden településre kiterjedő, az állami és önkormányzati intézmények által biztosított, nyilvánosan elérhető beltéri és kültéri szélessávú vezeték nélküli internet hozzáférési pontok kialakítása
Tevékenység: 7 db okos eszköz, 1 db projektor, 1 db multifunkciónális eszköz, 1 db router, 1 db beltér i WI-FI Access Point ,1 db kültéri WI-FI Access Point beszerzése
Támogatás összege:-
Támogatás aránya: 100%
Megvalósítás vége: 2019

Magyar Falu Program:

Pályázat neve:„Diófa és Kálvária utca rekonstrukciója Bátya Községben”

Projekt azonosítója:3081057961 Kódszám: MFP-ÖTU/2020
Tevékenység: A projekt keretében Bátya Község belterületén a Diófa utca és Kálvária utca szilárd burkolatának felújítása történik majd az útburkolatról lefolyó vizek elvezetése érdekében a Diófa utca árkainak tisztítása és az Kálvária utcában műanyag cső lefektetése történik.
Támogatás összege: bruttó: 28.449.775 Ft
Támogatás intenzítása: 100%
A támogatás formája: A Magyar Falu Program keretében nyújtott vissza nem térítendő hazai támogatás. A támogatás intenzíitása:100 %
A projekt megvalósításának tervezett kezdete:2020. május 11. Projekt befejezésének tervezett időpontja: 2021.09.30. (Módosításra kerül)
Megvalósítási hely:

  • 6351 Bátya Diófa utca (988.hrsz.), Kálvária utca (188.hrsz.), Kálvária utca (530/2. (hrsz.)

Pályázat neve:Védőnői eszközállomány korszerűsítése Bátya községben

Projekt azonosítója:3077320666 Kódszám: MFP-AEE/2020
Tevékenység: A védőnői praxisban elhasználódott eszközök pótlását és új eszközök beszerzését tartalmazza a projekt. Az új eszközök lehetővé teszik, hogy a bátyai lakosok helyben juthassanak szélesebb körű vizsgálati lehetőségekhez. A beszerzendő eszközök a védőnői ellátás színvonalas ellátását biztosítja.
Támogatás összege: bruttó: 2.841.147 Ft
Támogatás intenzítása: 100%
A támogatás formája: A Magyar Falu Program keretében nyújtott vissza nem térítendő hazai támogatás.
A projekt megvalósításának tervezett kezdete:2020. augusztus 1. Projekt befejezésének tervezett időpontja: 2021.03.31. A beruházás helye:

  • 6351 Bátya Kiss Ernő utca 13.

Pályázat neve:Orvosi eszközállomány korszerűsítése Bátya községben

Projekt azonosítója: MFP-AEE/2019
Tevékenység: A háziorvosi praxisban elhasználódott eszközök pótlása, új eszközök beszerzése. A beszerzendő eszközök túlnyomó része a szív és érrendszeri betegségek és a magas vérnyomás diagnosztizálására és a terápia hatásainak utánkövetésére szolgál.
Támogatás összege: nettó 3.934.890 Ft, + 1.062.420 Ft. ÁFA mindösszesen: bruttó: 4.997.310 Ft
Támogatás aránya: 100%
A támogatás formája: A Magyar Falu Program keretében nyújtott vissza nem térítendő hazai támogatás.
Két megvalósítási helyen történt a beruházás:

  • 6351 Bátya Bercsényi utca 6/A
  • 6351 Bátya Kiss Ernő utca 13. (A nőgyógyászati vizsgálóeszköz beszerzése a védőnői szolgálathoz kerül).

Pályázat neve: Bátya óvodaépületének tetőfelújítása és eszközbeszerzés

Projekt azonosítója: 3018725862
Tevékenység: Óvoda felújítás, átalakítás, bővítés-férőhely bővítés nélkül valamint eszközök és felszerelések beszerzése.
Támogatás összege: 27 820 017 Ft
Támogatás aránya: 100%
A támogatás formája: A Magyar Falu Program keretében nyújtott vissza nem térítendő hazai támogatás.
Teljesítés helye: 6351 Bátya, Kiss Ernő utca 3. hrsz:523/2
Ez egy folyamatban lévő pályázat. Jelenleg az eszközbeszerzés zajlik. A támogatás így tevődik össze:

  • Óvoda felújítás, átalakítás, bővítés-férőhely bővítés nélkül 24 473 556 Ft
  • Eszközök és felszerelések beszerzése 3 346 461 Ft