II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
1.1. A 2016. július 5.-től hatályos szabályzat
1.2. A 2021. szeptember 14.-től hatályos szabályzat

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve:
13.1. Tájékoztató
13.2. Illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve