Bursa Hungarica pályázati felhívás 2019

Bursa Hungarica Pályázat ,,A” és ,,B” típusra 2018. október 5-én kiírásra került.

Tájékoztatjuk a hallgatókat, hogy a pályázat beadáshoz a hallgatónak regisztrálni szükséges a https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx elektronikus rendszerben. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A feltöltést követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell hivatalunkba benyújtaniuk a pályázóknak 2018. november 6-ig. Ezekre a pályázatokra az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be.

A típusú pályázat: felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) hallgatók jelentkezhetnek.
B típusú pályázat: a 2018/2019. tanévben érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Pályázat kötelező mellékletei: 2018/2019. tanévről szóló eredeti hallgatói jogviszony/ tanulói jogviszony igazolás, valamint a pályázóval egy háztartásban élők 1 főre jutó havi nettó jövedelem és a szociális rászorultság igazolása. Egy háztartásban élők: a pályázó lakásában életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Bővebb információ Skáder Emese szociális ügyintézőtől kérhető a Bátyai Polgármesteri Hivatalban.

A pályázati adatlapok letölthetők: innen adatlap A és innen adatlap B