Bursa Hungarica pályázati felhívás

Bursa Hungarica Pályázat ,,A” és ,,B” típusra 2020. október 5-én kiírásra került.

Tájékoztatjuk a hallgatókat, hogy a pályázat beadáshoz a hallgatónak regisztrálni szükséges a https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx elektronikus rendszerben. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A feltöltést követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell hivatalunkba benyújtaniuk a pályázóknak 2020. november 5-ig. Ezekre a pályázatokra az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be.

A típusú pályázat: felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) hallgatók jelentkezhetnek.

B típusú pályázat: a 2020/2021. tanévben érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Pályázat kötelező mellékletei: 2020/2021. tanévről szóló eredeti hallgatói jogviszony/ tanulói jogviszony igazolás, valamint a pályázóval egy háztartásban élők 1 főre jutó havi nettó jövedelem és a szociális rászorultság igazolása. Egy háztartásban élők: a pályázó lakásában életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek. Bővebb információ Skáder Emese szociális ügyintézőtől kérhető a Bátyai Polgármesteri Hivatalban.

A pályázati felhívások letölthetők: innen felhívás A és innen felhívás B

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük