Szociális tűzifa igénylése

Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testülete térítésmentesen természetbeni juttatásként
szociális célú tűzifa támogatást biztosít azon szociálisan rászoruló személyeknek, akik
Bátyán bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, valamint
életvitelszerűen itt élnek
, és a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól szóló 11/2022. (XI.
25.) önkormányzati rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelelnek. A
jogosultság feltételeiről a www.batya.hu honlapon, vagy a Bátyai Polgármesteri Hivatalban
Skáder Emese szociális ügyintézőnél érdeklődhetnek. Kérelmezni a Polgármesteri Hivatal
szociális irodájában lehet ügyfélfogadási időben, legkésőbb 2022. december 17. napjáig.

A kérelmet:ide kattintva töltheti le.

Bátya, 2022.11.26.