Tájékoztatás helyi iparűzési adóról

Tisztelt Adózók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában
történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is
megfizethetik.

Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi
iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban:
Kincstár) által
a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró
vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő
átutalással is teljesítheti.

A számla adatai:
Önkormányzat neve: Bátya Község Önkormányzata
Számla száma: 10025004-00001282-02120019
Számla IBAN száma: HU71 1002 5004 0000 1282 0212 0019

Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy a deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek
minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter
hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with
institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező
(„correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB. SEPA
átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját
kell feltüntetni.
A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai
dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához
történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank
mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján
jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál
vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.
Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az önkormányzat –
pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt
összeget tünteti majd fel befizetésként. A devizában megfizetett helyi iparűzési adó
megfizetésének napja
a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi
iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja
, azaz az ilyen
jellegű utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani.
Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámla kivonatán, valamint az adószámla tételes
adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban
teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az elszámolt
forintösszeget.

Bátya, 2023. január 10.

Bukros Noémi Linda

jegyző