Álláshirdetés

Bátya Község Önkormányzata pályázatot hirdet:

Bátya Község Önkormányzata
LOGOS 4 Waters projekt
CCA referens

munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

határozott idejű 2023. május 31 –ig tartó munkaviszony (a Munka Törvénykönyvéről szóló 2021. évi I. törvény )

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 óra 

A munkavégzés helye: 6351 Bátya, Kossuth Lajos utca 20 .

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 • Felelős az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás szempontjainak biztosításáért 
 • Részt vesz a projekteseményekben, tréningeken, tanulmányutakon
 • Helyi találkozókat szervez, javítja az érdekelt felek részvételét (mind helyi, mind vízgyűjtő szinten, pl. Vízgyűjtő Érdekegyeztető Fórum)
 • Szoros kapcsolatot tart fenn a CCA mentorral (WWF) és a regionális koordinátorral (BM)
 • Prezentációkat tart a disszeminációs eseményeken
 • Feladataiban támogatja a Vízgyűjtő koordinátort
 • Előkészíti a szakmai munkaértekezleteket (időpontválasztás, jegyzőkönyvkészítés, jelenléti ív, határidők figyelemmel kísérése, stb.), gondoskodik a szakmai dokumentumok naprakész rendelkezésre állásáról

Díjazás és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései, valamint a LOGOS 4 Waters pályázatban foglalt rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság ,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet, és nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt,
 • Szakirányú végzettség (vízügyi vagy környezetvédelmi),
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Angol nyelvtudás,
 • B kategóriás jogosítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Együttműködés, kapcsolatteremtő készség,
 • Kiváló kommunikációs készség,
 • Megbízhatóság, precizitás, pontosság,
 • Nagy munkabírás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes, magyar nyelvű szakmai önéletrajz,
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata;
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik .
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően 2022. március 1. napjától betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 15. napja 23:59-ig (egyben a beérkezés határideje is)

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fekete Csaba polgármester nyújt, a 06/78 468 026 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Fekete Csaba polgármester részére címezve a polgarmester@batya.hu e-mail címre

vagy

Személyesen Bátya Község Önkormányzatához (6351 Bátya, Kossuth Lajos utca 20.) zárt borítékban Fekete Csaba polgármesternek címezve, a borítékon feltüntetve „Logos 4 Waters CCA referens pályázat”.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Jelen pályázati kiírás keretében az érvényes pályázatot benyújtók közül 1 fő kerül kiválasztásra. A pályázatokat Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el. A pályázati határidőt követően személyes meghallgatásokra kerülhet sor. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa. A munkaszerződésben 3 hónap próbaidő kikötésére kerül sor .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.batya.hu

Bátya Község Önkormányzat hirdetőtáblája

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.batya.hu honlapon szerezhet