Óvodai beiratkozás tájékoztató

Értesítem a kedves Szülőket, hogy az óvodai beiratkozást 2022.
április 26-én (kedden) és április 27-én (szerdán)
tartjuk a Bátyai Óvodában (6351 Bátya, Kiss Ernő utca 1-3. tel.: 78/468-255): 11és 17 óra között. Beíratásra kerülnek azok a gyerekek, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
-a gyermek nevére kiállított személyi azonosítója és lakcímet igazoló
hatósági igazolványa,
-a szülő személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
-a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
-gyermek esetleges betegségét igazoló dokumentumok,
-a gyermek TAJ kártyája, adókártya, oltási könyve,
-amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos
nevelési igényről szóló szakvélemény, beilleszkedési – tanulási –
magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény,
-gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság jogerős határozata.
Tisztelettel:

Decsák Ferencné óvodavezető