Bursa Hungarica Pályázat

Bursa Hungarica Pályázat ,,A” és ,,B” típusra, a 2024-es évre 2023. október 3-án kiírásra került.

Tájékoztatjuk a hallgatókat, hogy a pályázat beadáshoz a hallgatónak regisztrálni szükséges
a https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx elektronikus rendszerben. A regisztrációt
követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A feltöltést követően a pályázati űrlapot
kinyomtatva és aláírva kell hivatalunkba benyújtaniuk a pályázóknak 2023. november
3-ig. Ezekre a pályázatokra az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben
regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és
jelszó birtokában léphetnek be.
A típusú pályázat: felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) hallgatók
jelentkezhetnek.
B típusú pályázat: a 2023/2024. tanévben érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú
diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett
pályázók jelentkezhetnek, akik a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben
teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt
venni.
Pályázat kötelező mellékletei: 2023/2024. tanévről szóló eredeti hallgatói jogviszony/
tanulói jogviszony igazolás, valamint a pályázóval egy háztartásban élők 1 főre jutó havi
nettó jövedelem és a szociális rászorultság igazolása. Egy háztartásban élők: a pályázó
lakásában életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek.
Bővebb információ Skáder Emese szociális ügyintézőtől kérhető a Bátyai Polgármesteri
Hivatalban.

Adatkezelési tájékoztató: ide kattintva érhető el.